در سال ۹۷ این شکلی حس خوشبختی کنید

در سال ۹۷ اینطوری احساس خوشبختی کنید

بعضی از نمونه مدل های خوشبختی همیشگی، قابل باور نمی باشند؛ اما شما آن ها را باور می کنید، پس، اشخاص دیگر هم در دنیا پیرامون جست و جو می کنند تا چیزهایی که سبب خوشبختی شما شده است را پیدا بکنند.

وب سایت یوکن: یکی از کارشناسان در این زمینه میگه، برای رسیدن به بهشت مربوطه خود باید از بعضی چیزها صرف نظر کنید.

اجازه دهید که کار را با رسوا سازی شروع کنیم. بعضی از نمونه مدل های خوشبختی همیشگی، قابل باور نمی باشند؛ اما شما آن ها را باور می کنید، پس، اشخاص دیگر هم در دنیا پیرامون جست و جو می کنند تا چیزهایی که سبب خوشبختی شما شده است را پیدا بکنند. بدلیل این جستجوها، شاید به کوششهای لومینیتا سویک می رسیم.

سرکار خانوم لومینیتا یک متخصص جدی در این عرصه است که حتی بعضی اشخاص از او با عنوان گورو یا معلم مذهبی یاد می کنند. او مطالب خود را تحت عنوان Purpose Fairy (پری هدف) انتشار میدهد.

او پیشنهاد میدهد که برای رسیدن به حس خوشبختی واقعی باید از این 15 عادت رفتاری دوری کنید:

1. از گلایه کردن یا به اصطلاح غر زدن خودداری کنید.

شاید با خود شما اندیشید که غر زدن یا گلایه کردن در هر شروطی، حس خوب تری را در شما بوجود مییاورد. شاید مییاندیشید که با اظهار نکاتی که سبب اذیت شما شده اند، ذهن خود را از آن ها ول میکنید. با اینحال، سرکار خانوم لومینیتا سویک اصرار دارد که: "هیچکس قادر نیست شما را آزرده کند؛ هیچ شروطی قادر نیست حس غمزدگی و یا تیره روزی را در شما بوجود آورد، مگه این که خود شما مجوز وارد شدن را فرستید." اما مردم دو مرتبه سبب می شوند که غر بزنید؟!

2. از احتیاج تحت اثر گذاشتن دیگران ول شوید.

این راهکار کاملا عاقلانه است. اجازه دهید که مردم، حقیقت شما را نگاه بکنند؛ حتی اگر شخصیتی که باید نمایان کنید، غر زدن باشد. البته این احتمال یافت می شود که این رفتار در نشستهای کاری، چندان کارامد نباشد. پس، از کار استعفا دهید؛ به این علت که عمیقا در وجود خود حس می کنید که به آن احتیاج ندارید.

3. وحشتهای خود را بی خیال بشوید.

حتی از فکر آزاد سازی ترس ها هم می هراسید، اینطور نیست؟ اما باید سعی کنید. همان گونه که سرکار خانوم لومینیتا سویک میگه، ترس ها تنها در ذهن شما هستند. گاهی اوقات ذهن هم مجوز وارد شدن شما را نمی دهد؛ که این به معنای واقعی لغت، ذهن غیر قابل نفوذ است.

4. از وابستگی ها دوری کنید.

دارایی داران سرسخت چگونه قادر هستند این کار را به انجام رسانند؟ به این علت که وابستگی ها به آن ها معنا می بخشند. از سوی دیگر، سرکار خانوم سویک بین عشق و وابستگی تمایز قائل می شود. "سرمنشا وابستگی ها، ترس است. اما عشق واقعی و خالص، بامحبت و متواضع است."

5. برچسب ها را بی خیال بشوید.

منظور از این مورد، برچسب های دیزاین نیست. سویک باور دارد که باید از برچسب و عناوینی که برای همه چیز میگذاریم، ول شویم. این برچسب ها روی مردم و رویدادهایی گذارده میشوند که هیچ چیز در رابطه با ی آن ها نمی دانیم. بهتر است پس نزنید که از خیلی چیزها بی آگاهی هستید و آن ها را بی خیال بشوید.

6. وارد بازی فانتزی نقد و نقد نشوید.

بی خیال شدن این مورد در فرهنگهایی که همه چیز در آن جنبه ی بازرگانی دارد، خیلی معضل است. جدال های دادگاهی اشخاص، رویدادهای ورزشی و حتی بازیها به شکلی دیزاین شده اند که عده ای از اشخاص را به جان عده ی دیگر بیاندازد. سویک در اینجا پیشنهاد می کند، نکاتی را مورد نقد گذارید که از ما فرق می دارند. که البته در اینجا به همه چیز و همه کس هایلایت می شود!

7. همیشه حق با شما نیست؛ احتیاج همیشه محق بودن را از یاد برید.

این که همیشه حق با شما باشد چه ارزشی دارد؟ حتی اگر به راستی حق با شما باشد، چیزی را توسط نخواهید آورد. سویک در این باره سؤال میکند: "آیا واقعا نفس شما واقعا تا این اندازه بزرگ است؟"

8. جست و جو برای یافتن تقصیر کار را بی خیال بشوید.

بسیاری از اشخاص با این صحبت موافقند. سویک باور دارد که ما باید مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیریم؛ که البته محدودیت هایی هم در این زمینه یافت می شود.

9. از باورهای محدودکننده ی خود دوری کنید.

سویک باور دارد که شما باید "بال های خود را گشوده و پرواز کنید." به اظهار دیگر، نمیبایست به خود شما نقل بکنید که توانایی انجام بعضی کارها را ندارید؛ در کمترین حالت قادر هستید آزمایش کنید. از سوی دیگر، کمی واقع گرایانه به قابلیتهای خود بینید.

ده. مقابل تغییرات مقاومت نکنید.

لومینیتا سویک میگه: "سعادت خود را دنبال کنید و تغییرات را با آغوش باز پس نزنید؛ دربرابر آن ها مقاومت نکنید." البته این احتمال هم یافت می شود که سعادت بعضی اشخاص شامل تغییرات نمیشه. پرسش اینجاست که ما تا چه حد قادر هستیم چنین سعادتمندی را باور کنیم؟ تغییرات قادر هستند توانایی ای غیرقابل باور داشته باشند؛ اما نه برای همه اشخاص.

11. بهانه جویی نکنید.

سویک باور دارد که 99 در صد از بهانه هایی که بهره میگیریم، اصلا واقعی نبوده و رشد ما را متوقف می کنند. باید بدانید که کدامیک از آن ها واقعی هستند؛ که البته چندان ساده نیست. کشف حقیقت کار خیلی سختی است؛ به این علت که در اکثر موارد زودگذر است. مرز بین توضیح و بهانه خیلی نازک است. البته نمییاندیشید که اینم یک بهانه باشد؟

12. تلاش نکنید که مطابق توقعات دیگران زیید.

آقای جابز (مؤسس شرکت اپل) به درستی از این راهکار تبعیت میکرد. تلاش نکنید که مانند دیگران زیید. اعمال این روش هم راحت نیست و تحت هیچ شروطی برای بعضی اشخاص، قابل اجرا نیست. بسیاری از مردم در تمام طول زندگی خود سعی میکنند تا خود را از وابستگی ها ول کنند.

13. وفات کرده نزیید.

سویک در این باره میگه: "منظره دقیقی از آتیه داشته باشید، خود را تهیه کنید، اما همیشه در حال حاضر باشید." این بدان معنا نیست که تمام نوستالژی های خود را بی خیال بشوید. تنها برای درس گرفتن از لغزشات گذشته به این وقت برگردید. سویک مصرانه باور دارد که وقت حال، تمام چیزی است که شما در اختیار دارید؛ اما گذشته هم در داخل آن نهفته است، اینطور نیست؟

14. در مکالمه های ذهنی، تلاش نکنید که خود شما را غلبه کنید.

سویک باور دارد که بسیاری از مردم با طرز فکر منفی شروع می کنند. او میگه: "تصور نکنید هرآنچه که ذهن شما میگه، منفی بوده و در راستای غلبه کردن شما است." این صحبت کاملا خردمندانه است؛ اما گاهی اوقات، اشخاص مثبت خستگی ناپذیر قادر هستند غیر قابل تحمل شوند. این طوری از اشخاص در بعضی موارد با حس شوخ طبعی بیگانه اند. آن ها تا حدی در رابطه با ی همه چیز مثبت فکر کنند که حتی چیزی برای خنداندن آن ها وجود ندارد.

15. شما به مهار دیگران احتیاج ندارید.

حس مهار دیگران، همیشه وسوسه کننده است. با این کار مییاندیشیم که هیچ چیز با معضل مواجه نمیشه. از یاد نبرید که روش های شما هم با اشکال روبرو می شوند. سویک در این باره میگه: "اجازه دهید که همه چیز و همه کس به همان شکلی باشد که می خواهد؛ شما نگاه خواهید کرد که این روش حس خوب تری را در شما بوجود مییاورد."

- با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما، يارى دهيد -

نگارش : سرافراز ث.

مهارت های زندگی در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی ««« »»» جز بدان عارض شمعی نبود پروازمدر سال ۹۷ این شکلی حس خوشبختی کنید


TT / 419 --- TP / 35%گردآوری شده توسط : سرافراز ث.
تاریخ گردآوری : 2018-03-20
در دسته بندی : خوشبختی
برچسب ها : احساس
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :